Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cấp tổ

           Chiều ngày 21/9/2018, thực hiện hướng dẫn của nhà trường, các tổ chuyên môn và văn phòng cùng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cấp tổ năm học 2018-2019 hướng đến Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của trường năm học 2018-2019.
           Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cấp tổ đã thực hiện một số nội dung sau:

           - Đánh giá, xếp loại thi đua năm học 2017 - 2018: tổ lao động tiên tiến, tổ lao động xuất sắc theo hướng dẫn.
           - Thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018– 2019 .
           - Thảo luận về dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018– 2019.
           - Ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của tổ và các thành viên trong tổ về các loại nội quy, quy chế, quy định và các vấn đề khác,…(nếu có). 
           - Thông báo đăng ký thi đua của tổ và các cá nhân trong tổ (theo mẫu).
           - Đăng ký tham luận của tổ tại Hội nghị CBCCVC cấp trường (một trong các nội dung được gợi ý sau):
                 + Giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức và lối sống cho học sinh.
                 + Xây dựng mối đoàn kết nội bộ cơ quan, xây dựng cơ quan văn hóa.
                 + Phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi THPT quốc gia.
                 + Nâng cao chất lượng bộ môn.
                 + Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.
                 + Công tác chủ nhiệm lớp.
                 + Thực hiện kỷ cương, nền nếp.
                 + Tham luận về mảng công việc của nhân viên tổ Văn phòng (nếu có).
                 + Các tham luận của cá nhân (nếu có)

          - Thông qua tóm tắt nội dung kết quả thảo luận và biểu quyết.

Tác giả bài viết: TT